Hvis du fyller ut og sender oss skjema under, kontakter vi dere for å skreddersy et system som passer deres virksomhet.

Lånebetingelser

Testperioden varer i to uker fra leveransen er mottatt av kunden. (Dersom det er behov for lengre testperiode, avtales det skriftlig). Etter testperiodens slutt blir det enighet om eventuelt kjøp.

Dersom systemet returneres, må det være forsvarlig pakket og gjøres for testerens regning. Utstyret sendes til CSN på oppgitt adresse senest 3 dager etter endt prøveperiode. Pakken må ha sporingsnummer som sendes til hei@callsystems.no ved forsendelse. Hvis ikke retur skjer innen fristen, har CSN rett til å fakturere det lånte utstyret i henhold til gjeldende prisliste, eller spesifikt tilbud.

Returnert system må være komplett og samme tilstand som ved leveranse. Ved skader eller mangler, er låntakeren forpliktet til å erstatte i henhold til gjeldende prisliste, og/eller reparasjon.

Ved utlån gjøres det kredittsjekk.

Låneskjema

Enkel kommunikasjon sparer tid og penger
- internt og eksternt

​Restauranter, kafeer og hoteller har brukt trådløs servicekommunikasjon i årevis, men «alle» bransjer kan bruke CSNs systemer. Dersom kunder, gjester, medarbeidere, pasienter og leverandører må vente på noe, kan det oppnås gode tids- og økonomibesparelser.

CSN har produktene og løsningene som forenkler hverdagen!