Test uten forpliktelser

Dersom dere uforpliktende ønsker å teste DentalCall fyller dere inn og send oss skjema nedenfor. Vi vil da kontakte dere for å sette opp et DentalCall-system tilpasset deres klinikk.

Testbetingelser DentalCall

Testperioden varer i inntil 3 uker fra systemet er mottatt av klinikken. Testperioden avtales konkret mellom klinikken og CSN. Testen er uten kjøpsforpliktelser. Testsystemene klargjøres og leveres normalt innen 5-7 virkedager. Mot slutten av testperioden, senest ved testens slutt, avklares det om klinikken ønsker å beholde DentalCall og i så fall hvilke komponenter. Det klinikken ikke ønsker å beholde (deler eller alt) returneres.

Dersom systemet returneres, må det være forsvarlig pakket og gjøres for testerens regning. Utstyret sendes til CSN på oppgitt adresse senest 3 dager etter endt prøveperiode. Pakken må ha sporingsnummer som sendes til hei@callsystems.no ved forsendelse. Hvis ikke retur skjer innen fristen, har CSN rett til å fakturere det lånte utstyret i henhold til gjeldende prisliste, eller spesifikt tilbud.

Returnert system må være komplett og samme tilstand som ved leveranse. Ved skader eller mangler, er klinikken/firmaet forpliktet til å erstatte i henhold til gjeldende prisliste, og/eller reparasjon.

Ved test gjøres det kredittsjekk.

Testskjema

Effektiviserer og forenkler

Det er en stor andel tannklinikker som benytter DentalCall som system for tilkalling. Felles er at de er veldig fornøyde. De vanligste tilbakemeldingene er at DentalCall er enkelt i bruk, godt tilpasset klinikkens behov, bidrar positivt til alle ansattes arbeidshverdag og ikke minst pasientenes serviceopplevelse!