Effektiv tilkalling på klinikken

Behandlingsrom • Sterilen • Resepsjon • Spiserom • Inngangsdør

Effektiviserer og forenkler

Det er en stor andel tannklinikker som benytter DentalCall som system for tilkalling. Felles er at de er veldig fornøyde. De vanligste tilbakemeldingene er at DentalCall er enkelt i bruk, godt tilpasset klinikkens behov, bidrar positivt til alle ansattes arbeidshverdag og ikke minst pasientenes serviceopplevelse!

Slik fungerer systemet

Det plasseres knapper der dere ønsker å tilkalle fra. Dette er typisk behandlingsrom, resepsjon, inngangsdør, mv. Ved trykk på knappen, sendes melding til søsteruret som varsler med vibrasjon/lyd om hvor assistanse behøves. Eksempelvis Rom 1, Resepsjon, etc. Type meldinger og hvem som varsles er enkelt å tilpasse og endre.

DentalCall

  • Består av knapper, mottaker-pagere og display med god rekkevidde
  • Knappene går på batteri som typisk fungerer 1-2 år før batteriskift er nødvendig
  • Søsterurene lades med egen lader
  • IKKE behov for WiFi/nettverk – Benytter radiosignal
  • Signalfremføringen er tilpasset tannklinikker som er bygget i henhold til strålevernforskriften
  • Benytter pålitelige FM frekvenser som forhindrer forstyrrelser mellom og fra andre RF-enheter (De fleste konkurrentene benytter AM som er vesentlig mer utsatt for og gir forstyrrelser)
  • Knappene og søsterurene er produsert for å kunne tåle desinfisering
  • INGEN INSTALLASJON – Systemet er ferdig til bruk ved mottak fra oss – bare å plassere ut knapper/utstyr og slå på søsterur
  • Det er enkelt å gjøre endringer/suppleringer ved behov

Ingen melodispillende ringeklokker og roping ... som kanskje ikke høres og kan forstyrre alle på klinikken

Test DentalCall uten kostnader eller kjøpsforpliktelser

Dere mottar et klart-til-bruk system tilpasset deres behov. Dette for å kunne bli kjent med DentalCall før eventuell beslutning om kjøp.

Fyll inn feltene i skjemaet og trykk «SEND FORESPØRSEL».
Vi ser frem til å høre fra deg!